Hướng dẫn khắc phục lỗi Url bị giới hạn bởi robots.txt

Hôm nay mình thấy khá nhiều bạn mới tạo website và khi submit sitemap lên google thì gặp lỗi Url bị giới hạn bởi roboot.txt. Lỗi này thực ra rất dễ khắc phục, lỗi xảy ra nguyên nhân chủ yêu là do file robots.txt của…