[ KK Star Ratings ] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Biểu tượng đánh giá của plugin kk Star Ratting trên Google

Trước hết mình giới thiệu sơ qua về chức năng của Plugin kk Star Ratings. Plugin này sẽ tạo ra các bình chọn hình sao trên website của bạn, và khi có người đánh giá cho website của bạn qua plugin kk Start Ratings thì những icon hình sao sẽ xuất hiện trên trang kết quả… Continue reading [ KK Star Ratings ] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng