Bài 8: Định dạng Typography bootstrap 3

0 bình luận

Trong bài viết này, các bạn sẽ tìm hiểu về các phong cách và định dạng của nội dung văn bản như tiêu đề, đoạn văn, blockquotes…vv Vấn đề trang trí nội dung trong website cũng rất là quan trọng và không thể thiếu được, Trước đây có lẽ các bạn hơi mất thời gian với việc stylesheet cho các tag h1->h6 ,p, blockquote, left, right,center thì giờ đây với bootstrap thì điều đó không còn là nỗi lo nửa, chỉ việc khai báo tag rồi bọc nội dung vào bên trong tag, mọi việc còn lại cứ để bootstrap lo liệu.

1. Định dạng typography với tag h1 đến h6

Tôi sẽ bọc một đoạn nội dung nhỏ vào 6 thẻ tag trên và tất nhiên và kết quả sẽ giống như ví dụ sau. Và trong ví dụ này tôi cũng sử dụng 6 class h1->h6 mà bootstrap hỗ trợ để xem kết quả của cả 2 có giống nhau hay không.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h1>h1. hungdev.net</h1>
        <h2>h2. hungdev.net</h2>
        <h3>h3. hungdev.net</h3>
        <h4>h4. hungdev.net</h4>
        <h5>h5. hungdev.net</h5>
        <h6>h6. hungdev.net</h6>
        <hr>
        <div class="h1">h1. hungdev.net</div>
        <div class="h2">h2. hungdev.net</div>
        <div class="h3">h3. hungdev.net</div>
        <div class="h4">h4. hungdev.net</div>
        <div class="h5">h5. hungdev.net</div>
        <div class="h6">h6. hungdev.net</div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>
Hình ảnh typography tag h1->h6
Hình ảnh typography tag h1->h6

Kết quả trả về là giống nhau ở phần hiển thị nội dung. Nếu cho tôi lựa chọn thì tôi vẫn dùng tag h1->h6 thông thường chứ chèn class vào chi cho mắc công khi mà kết quả nó giống nhau như đúc. Nói chứ cũng tùy trường hợp để các bạn đưa ra lựa chọn cho riêng các bạn.

Ngoài ra các bạn còn có thể sử dụng tag <small> để hiển thị đoạn nội dung thứ hai được bọc bên trong tag h1->h6 cũng giống như trên thành phần này cũng được bootstrap hỗ trợ với class small, còn kết quả thì vẫn hiển thị giống tag small html thông thường.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h1>h1. hungdev.net <small>Là website học php miễn phí</small></h1>
        <h2>h2. hungdev.net <small>Là website học php miễn phí</small></h2>
        <h3>h3. hungdev.net <small>Là website học php miễn phí</small></h3>
        <h4>h4. hungdev.net <small>Là website học php miễn phí</small></h4>
        <h5>h5. hungdev.net <small>Là website học php miễn phí</small></h5>
        <h6>h6. hungdev.net <small>Là website học php miễn phí</small></h6>
        <hr>
        <h1>h1. hungdev.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h1>
        <h2>h2. hungdev.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h2>
        <h3>h3. hungdev.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h3>
        <h4>h4. hungdev.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h4>
        <h5>h5. hungdev.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h5>
        <h6>h6. hungdev.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h6>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>
Hình ảnh typography small
Hình ảnh typography small

2. Tạo tiêu đề trang với class page-header

Phần này giúp chúng ta tạo ra một tiêu đề trang bắt mắt có thể kết hợp với tag h1, small hoặc các thành phần html khác một cách dễ dàng, để hiểu rõ nó hơn tôi có một ví dụ nhỏ ở phía dưới.

Ví du:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="page-header">
          <h1>Học bootstrap 3 <small>miễn phí cùng với hungdev.net</small></h1>
        </div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>
Hình ảnh page-header
Hình ảnh page-header

3. Định dạng paragraphs hay còn gọi là tag

Mặc định font-size mà bootstrap hỗ trợ cho chúng ta là 14px đều này được áp dụng cho toàn bộ nội dung được bao bọc bên trong tag <body> và chiều cao văn bản được áp dụng cho mọi tag <p>10px. Ngoài ra nếu bạn muốn làm cho nội dung bên trong tag <p> được nổi bật thì bootstrap hỗ trợ cho chúng ta class lead để làm điều đó. Và để thấu hiểu thì tôi có một ví dụ nhỏ.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <p>Học bootstrap 3 miễn phí tại hungdev.net</p>
        <p class="lead">Học bootstrap 3 miễn phí tại hungdev.net</p>
      </div>
    </div>
 </div>
</body>
</html>
Hình ảnh paragraph
Hình ảnh paragraph

Bên cạnh đó thuộc tính typography bootstrap còn giúp chúng ta dễ dàng canh trái, phải, giữa nội dung một cách không thể nào dễ hơn.

 • text-left (Canh trái)
 • text-center (Canh giữa)
 • text-right (Canh phải)
 • text-justify (Canh đều nội dung)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <p class="text-left">Left text.</p>
        <p class="text-center">Center text.</p>
        <p class="text-right">Right text.</p>
        <p class="text-justify">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu sem tempor, varius quam at, luctus dui. Mauris magna metus, dapibus nec turpis vel, semper malesuada ante. Vestibulum id metus ac nisl bibendum scelerisque non non purus. Suspendisse varius nibh non aliquet sagittis. In tincidunt orci sit amet elementum vestibulum. Vivamus fermentum in arcu in aliquam.</p>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>
Hình ảnh option paragraph
Hình ảnh option paragraph

Không dừng lại ở đây, các bạn còn có thể dễ dàng chuyển đổi nội dung thành in hoa, in thường và viết hoa chữ cái đầu rất đơn giản chỉ với 3 class sau.

 • text-lowercase (In thường)
 • text-uppercase (In hoa)
 • text-capitalize (In hoa chữ cái đầu)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <p class="text-lowercase">hungdev.net là website học php miễn phí hàng đầu việt nam.</p>
        <p class="text-uppercase">hungdev.net là website học php miễn phí hàng đầu việt nam.</p>
        <p class="text-capitalize">hungdev.net là website học php miễn phí hàng đầu việt nam.</p>
    </div>
</div>
</div>
  </body>
  </html>
Hình ảnh in hoa, in thường, in hoa chữ cái đầu
Hình ảnh in hoa, in thường, in hoa chữ cái đầu

Chưa hết đâu nha, khi các bạn trình bày nội dung thì hẳn các bạn hay dùng màu sắc để tô lên vẻ nội bật cho nội dung phải không nào, có lẽ vì thế mà bootstrap cũng hỗ trợ chúng ta phần thể hiện nội dung với từng sắc thái màu khác nhau.

 • text-muted
 • text-primary
 • text-success
 • text-info
 • text-warning
 • text-danger

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <p class="text-muted">Muted: hungdev.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-primary">Important: hungdev.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-success">Success: hungdev.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-info">Note: hungdev.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-warning">Warning: hungdev.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-danger">Error: hungdev.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
      </div>
</div>
</div>
    </body>
    </html>
Hình ảnh color paragraph
Hình ảnh color paragraph

4. Định dạng blockquotes

Blockquote có tên tiếng anh là trích dẫn, khi bạn có đoạn nội dung mà muốn thể hiện thành trích dẫn thì bọc nội dung đó vào tag <blockquote> tôi có một ví dụ nhỏ như sau.

Ví dụ:

Hình ảnh blockquote
Hình ảnh blockquote

5. Lời Kết:

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ và dễ dàng tùy biến typography bootstrap thì việc trang trí nội dung văn bản không còn là vấn đề khó với chúng ta nửa, hy vọng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều lựa chon để trang trí website mình thật là bắt mắt hơn.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận